Tag: Keo ong DLC

Các sản phẩm quý giá từ Ong mật

Giá trị sức khỏe từ các sản phẩm của ong Trên thế giới có khoảng 20 000 loài ong, chúng được phát hiện cách đây khoảng 30-50 triệu năm. Chúng có mặt khắp nơi trên trái đất ngoại trừ hai…